Aktuellt

Svampskogen är nära

Erik klippte bandet,

lekplatsen invigd

Årets middag för de med frivilliguppdrag. 60 personer åt gott och hade en glad och trevlig kväll tillsammans.

Stäng kranarna innan vattenpåsläpp på våren.


Öppna kranarna efter 

avstängning på hösten.

Full fart på parkeringen

Nya lekplatsen och 

utökade/förbättrade parkeringen

stöds av:

Full  fart på lekplatsen

Full fart på arbetsdagen

16 juni 

Ny stor P-yta skapas

Anna fångade 8,2 kg gäddan

Lasse har varit i svampskogen

Olika fordon på parkeringen

Veterankraft hjälper många med mycket

På arbetsdagen den 13 oktober byggde vi och förberedde för sopsortering 2020

Inom området har vi 

kodlås