Aktuellt

Lekplatsen upprustad och klar för användning

Full  fart på lekplatsen

Full fart på parkeringen

Ny stor P-yta skapas

Stäng kranarna innan vattenpåsläpp på våren.


Öppna kranarna efter 

avstängning på hösten.

Inom området har vi 

kodlåsNya lekplatsen och 

utökade/förbättrade parkeringen

stöds av:

Full fart på arbetsdagen

16 juni