Aktuellt

Ny kod kodlåsen i hamnen

31 mars 2019

Arbetsdag och vattenpåsläpp april

Stäng kranarna innan

vattenpåsläpp!


Skiss nya lekplatsen

Sjösättningskran på plats

den 25 maj kl 10.00.


Kontakt: Centh Petttersson

070 375 13 75

Årsmöte 25 maj kl 15.00


Ny lekplats.

Utökad/förbättrad parkering.


Arbetet utförs under 2019.

Stäng kranarna innan vattenpåsläpp på våren.


Öppna kranarna efter 

avstängning på hösten.

Hjärtstarter placeras centralt

på gräsklippargaragets vägg på lekplatsen.


Kurs våren 2019.