Bilder

Fint i området

30-års jubileum 2016

Utbildning hjärtstarter 2019

De sista detaljerna på plats

Ännu en spännande match på föreningens boulebana

Många hjälps åt för att få upp 

mötestältet