Hamnen


Båttoa tömmer vi hos ESS på Klubbholmen


Föreningens hamnbåt

Rensa hamnen på vattenväxter är ett ständigt pågående arbete

Sjösättningsramp för behöriga