Kontakt

SKB Svartkärrets koloniområde och Båthamn


Epost: svartkarretstyrelse@gmail.com


Ordförande Sam Bjuvin

070 9481016


Områdesjour

Sam Bjuvin                     

070 9481016

Lars Judell                      

072 9021068

Sture Gustafsson           

076 914 5175 

Kontaktuppgifter till medlemmar

borttaget pga nya GDPR-lagen.

Uppgifterna finns i registerpärmen

i bokrummet.

Önkas uppgifterna mejlade kontakta svartkarretstyrelse@gmail.com