Kontakt

SKB Svartkärrets koloniområde och Båthamn


Epost: svartkarretstyrelse@gmail.com


Ordförande Sam Bjuvin

070 9481016


Områdesjour            

Sam Bjuvin                

070 9481016         

Lars Judell                      

072 9021068           

Sture Gustafsson        

076 9145175         

Hamntillsyn

Jan Carlsson

070 2793801

Kontaktuppgifter till medlemmar

borttaget pga nya GDPR-lagen.

Uppgifterna finns i registerpärmen

i bokrummet.

Önkas uppgifterna mejlade kontakta svartkarretstyrelse@gmail.com