Historia.

                      Svartkärrets historia


SKB Historik

Lördagen den 2 augusti 1986 samlades alla intresserade för fördelning av tomter i Svartkärret.

Koloniföreningen bildades och fyra år senare, 1990, såg Båtklubben dagens ljus.

Därefter har föreningarna arbetet parallellt och vid ett antal tillfällen under årens lopp har förslag framförts att sammanföra föreningarna till en.

I och med att väldigt mycket av det som hanteras berör och gäller samma medlemmar blev tanken på sammanslagning mer och mer realistisk och efter hand stod det klart att det var det rimliga steget att ta i utvecklingen.

Vid sommarmötet söndagen den 3 augusti 2014 samlades ett stort antal medlemmar till extra årsmöten i föreningarna och beslutade med rungande majoritet om sammanslagning. Det slutgiltiga beslutet togs vid ordinarie årsmöten den 1 mars 2015.

Därmed gick Svartkärrets Koloniförening och Svartkärrets Båtklubb samman under namnet Svartkärrets Koloniområde och Båthamn, SKB

                                                                                       Startsida slut