Föreningen

Pumphus med egen sjövattenpump för 

bevattning i området.