Bilder

30-års jubileum 2016

Utbildning hjärtstarter 2019

Ännu en spännande match på föreningens boulebana

Många hjälps åt för att få upp 

mötestältet