Kontakt

SKB Svartkärrets Koloniområde och Båthamn


Epost: svartkarretstyrelse@gmail.com


Postadress: Box 2016, 745 02 Enköping


Bankgiro: 893-0224


Swish: 123 200 02 06


Ordförande:

Sam Bjuvin, tel 070 9481016

Kassör:

Stefan Johansson tel 070 1433436

Sekreterare:

Helena Vig tel 072 0093929

Ledamöter:

Erik Göthberg tel 073 8186707

Per-Erik Runebert tel 076 9302884

Suppleant:

Siv Tykosson tel 072 2002050

Områdesjour            

Sam Bjuvin                

070 948 1016        

Lars Judell                      

072 9021068           

Sture Gustafsson        

076 9145175         


Kontaktombud polisen

Grannsamverkan

Carina Pettersson 

070 496 5120

Margareta Andersson

076 347 1834

Båtsamverkan

Rickard Karlén 

076 836 7881

Fredrik Södergran

073 941 7856


Hamntillsyn

Jan Carlsson

070 2793801

Kontaktuppgifter till medlemmar

borttaget pga nya GDPR-lagen.

Uppgifterna finns i registerpärmen

i bokrummet.

Önkas uppgifterna mejlade kontakta svartkarretstyrelse@gmail.com