Kontakt

Epost:

Postadress:

     Box 2016, 745 02 Enköping

Bankgiro:

     893-0224

Swish:

     123 200 02 06

Ordförande:

     Sam Bjuvin                   070-948 10 16

Kassör:

     Stefan Johansson        070-143 34 36

Sekreterare:

     Helena Vig                   072-009 39 29

Ledamöter:

     Erik Göthberg               073-818 67 07

     Per-Erik Runebert        076-930 28 84

Suppleant:

     Siv Tykosson                072-200 20 50

Områdesjour:

     Sam Bjuvin                   070-948 10 16

     Erik Göthberg               073-818 67 07

     Siv Tykosson                072-200 20 50

Kontaktombud polisen:

Grannsamverkan:

     Carina Pettersson         070-496 51 20

     Margaretha Andersson 076-347 18 34

Båtsamverkan:

     Rickard Karlén              076-836 78 81

     Fredrik Södergran         073-941 78 56

Hamntillsyn:

     Jan Carlsson                 070-279 38 01

Swish. Betala enklare!

Swish. Betala enklare!

Kontaktuppgifter till medlemmar kan endast lämnas ut efter godkännande från Styrelsen.

Kontakta svartkarretstyrelse@gmail.com