Startsida

Välkomna till området

Här ser Du ett urval av våra medlemmars fina bilder.

Har du en fin bild som Du skulle vilja ha med här på vår hemsida så skicka in den till Styrelsen.

Se fliken Kontakt för aktuell epost-adress.

Fest i Föreningstältet, supermåne och nya områdesbilder

26/6 Värmerekord?

Pionprakt

Juniblommor

Rosenbuske

  AKTUELLT


+ Årets viktiga datum

 20 aug    Områdesfest. Tyvärr inställd denna gång.
 25 sept   Kranbil för torrsättning kl 09.00

                OBS! Anmäl behov enligt utskick.

 25 sept   Arbetsdag kl 10-12

- - - - -

Senast uppaterad: 2022-08-08

Startsida Aktuellt, Kontakt


Uppdaterad: 2022-08-04

Båtplats-Ramp-Kölista: Uppdaterade dokumentmallar

Uppdaterad: 2022-07-26

Startsidan Aktuellt Årets viktiga datum

Uppdaterad: 2022-07-13

Startsidan Aktuellt Årets viktiga datum, Startsidan Bilder, Bilder-2022

Uppdaterad: 2022-07-05

Startsidan Aktuellt: Årets viktiga datum

Uppdaterad: 2022-06-27

Startsidan Aktuellt, Bilder, För Medlem, Bilder-2022

Våra samarbetspartners

Vi hjälps åt att hålla området i fint skick.

Rensning av vattenväxter är ett ständigt pågående arbete.

I vårt område är vi vaksamma och hänsynsfulla.  

Vår populära lekplats

Väl nyttjad utökad parkering