Startsida

Välkommen till Svartkärrets Koloniområde och Båthamn strax utanför Enköping vid Mälaren. Här hittar du en lugn oas med stugor, trädgårdar, båhamn och mycket annat. Ett område för rekreation, aktiviteter eller bara vara och njuta.

Båtsäsongen igång

Trevligt att vår större och förbättrade parkering används

Snyggt vid infarten

Gamla bommen vilar förtjänstfullt efter 20 år och ber nya bommen att tjänstgöra minst lika länge

Extrema tider råder!

Coronavirusets spridning påverkar vår verksamhet.

Årsmötet är framflyttat.

Vi har öppnat Servicehuset och Hamntoaletten för ett ansvarsfullt användande. 

Arbetsdagar och arrangemang kommer att vara inriktade så att så få som möjligt träffas och att arbete kan utföras enskilt när det passar. AM-mötet ställs in.

I vårt område är vi hänsynsfulla 

Vår populära hamn

Den 21 maj var P4 Uppland på besök och gjorde ett trevligt reportage om vårt område.

Hjärtstarter finns på lekplatsen

Ny lekplats och utökad/förbättrad

parkering klart under 2019

Se mer info under flik Aktuellt

Och fina stugområde

AKTUELLT  

Arbetsdag 14 juni

AM-mötet 4 juli INSTÄLLT

AM-möte via mejl

Arbetsdag hamnen 4 juli

Årsmöte 1 augusti

Våra samarbetspartners