Föreningen

Föreningsstuga med samlingslokal, kök och kontor.

Servicehus med tvättstuga, toaletter, duschar och bokrum.


SKB, Svartkärrets Koloniområde och Båthamn


SKB är en ideell förening bestående av 160 medlemmar och associerade medlemmar. SKB bildades 2015 genom en sammanslagning av Svartkärrets Koloniförening, bildad 1986, och Svartkärrets Båtklubb, bildad 1990.


Föreningen arrenderar marken av Enköpings kommun. För stugområde och parkerings-området närmare 50 000 kvm och för hamnområdet 5 000 kvm. Vi har 79 stugtomter.

Ägare av stuga, eller det mer korrekta, ägare av arrendeställe, är Medlem i föreningen och föreningens delägare.

Ny medlem undertecknar medlemsavtalet, överlåtelseanmälan och betalar en inträdesavgift.


Det är inte tillåtet att koppla in färskvatten eller förse stugorna med avlopp.

Färskvatten hämtas vid färskvattentappställen runtom i området.

För bevattning har föreningen egen bevattningspump som pumpar vatten till området från Mälaren.


Vi har en Föreningsstuga med samlingslokal, kök och kontor. Föreningsstugan kan hyras av föreningsmedlemmarna. Inom området finns Servicehus med tvättstuga, duschar och toaletter och vi har även ett mötestält för sammankomster då samlingslokalen inte räcker till. Parkeringsområdet är till för både medlemmar och besökare.

Inom området finns lekplats, grillplatser, boulebana. Vi har en egen hamn med plats för 79 båtar och egen sjösättningsramp.


I SKB kan man vara associerad medlem, AM.

Den som hyr båtplats i hamnen är AM Båtplats, den som hyr tillgång till sjösättningsrampen är AM Ramp och den som står i vår båtplatskö är AM Köplats.


Vi vårdar våra värden. Huvudparten av föreningens gemensamma ytor och tillgångar sköts genom det föreningsgemensamma arbetet på arbetsdagarna och genom de frivilliguppdrag som ett antal medlemmar och AM utför. Vi har normalt tre föreningsgemensamma arbetsdagar per år för området och en extra arbetsdag/AM-möte för hamnen. Alla medlemmar och alla AM Båtplats är skyldiga delta i det föreningsgemensamma arbetet. För alla som utför frivilliguppdrag, från allt från flaggning till sopor, anordnas en årlig middag.

Styrelse

Ordförande     Sam Bjuvin

Kassör            Stefan Johansson

Sekreterare    Helena Vig

Ledamot         Erik Göthberg

Ledamot         Per-Erik Runebert

Suppleant       Siv Tykosson

Revisorer

Paula Hautala

Eva Holmberg Björk

Sture Gustafsson, suppleant

Valberedning

Lena Åman

Gunilla Anterud

Carina Monié , suppleant

Områdets infartsbom

Servicehuset med duschar,

tvättstuga och toaletter

På våra föreningsgemensamma Arbetsdagar målar vi och snickrar, gräver, lagar och snyggar till.


Genom de många Frivilligåtagandena för det gemensamma sköts allt från flaggning till gräsklippning, sopor, vattenfrågor lås, nycklar och mycket annat till matgruppen som ser till att vi har något att äta och dricka på arbetsdagar, årsmöten mm.

Pumphus med egen sjövattenpump för 

bevattning i området.

Föreningens populära bokrum

Låda för matavfallspåsar

Färskvatten på bekvämt avstånd till de flesta