Rutiner

Rutiner

Försäljning / Uthyrning / Bygganmälan

Försäljning av arrendeställe/stuga

Rutinen senast reviderad vid årsmötet 2023.


När du skall sälja ditt arrendeställe är proceduren rak och enkel. Det blir alltid bäst om mäklaren på ett tidigt stadium etablerar kontakt via Epost med styrelsen – svartkarretstyrelse@gmail.com


Så här gör du vid försäljning:

Vid försäljning skall det vara minst en vecka mellan kontraktsskrivning och tillträde så att SKB har tid att kontrollera och godkänna ny medlem och skriva ut handlingarna och översända dem. I särskilda fall kan styrelsen medge kortare tid.


Vid köp av arrendeställe (stuga) ingår arrenderätten vilken baseras på medlemsavtalet som SKB styrelse upprättar efter att ha erhållit överlåtelseanmälan och köpekontrakt. Köpet skall i kontraktet villkoras av att köparen antas som medlem av SKB. För den händelse SKB finner anledning att neka medlemskap skall det i köpekontraktet avtalas att överlåtelsen återgår i ett sådant fall.


När affären är slutförd skall SKB Överlåtelseanmälan (obligatoriskt) och kopia av köpekontrakt/köpeavtal skickas till föreningen via epost eller vanlig post – Box 2016, 745 02 Enköping.

Blankett hittar du på denna sida.

Styrelsen kontrollerar och skriver ut Medlemsavtalet, skickar det till köparen av arrendestället för underskrift samt informerar mäklaren via epost.


Uthyrning av arrendeställe/stuga

Endast uthyrning en kortare tid är tillåten.

Kontakta styrelsen innan uthyrning.

Blankett SKB Uthyrning av arrendeställe fylls i och skickas till styrelsen för godkännande.


Uthyrning av båtplats

Uppsägning av hyresavtal för båtplats skall ske i december via Epost eller vanlig post till styrelsen enligt adress ovan. Sker ingen uppsägning så  förlängs uthyrningen automatiskt.

Har du tidigare inte hyrt ut båtplatsen men vill göra det skall du kontakta styrelsen.


Byggnation

Lämna in SKB Bygganmälan till styrelsen och informera om dina byggplaner innan du startar. Blankett hittar du på denna sida.


Huvudbyggnad, stuga, får ej vara större än 25 kvm.

Uthus får ej överstiga 6 kvm.

Golvyta uterum/altan får ej överstiga 10 kvm och skärmtak däröver får ej överstiga 12 kvm. Växthus får ej överstiga 6 kvm.

Högsta tillåtna byggnadshöjd på någon byggnad på arrendestället är 2,70 m. Huvudbyggnad, uthus och växthus skall ha sadeltak.

Att bygga nära tomtgräns är särskilt känsligt. Byggnation får ej ske närmare än 1m från tomtgräns. Styrelsen kan ge dispens för byggnation närmare. Oftast kräver det grannars medgivande. Om förråd byggs samman med grannens och grannarna är överens kan styrelsen ge tillstånd till att sådan byggnation placeras vid tomtgräns.

Vatten/Avlopp (VA) är inte tillåtet att installeras.

Mindre pool får anbringas på tomten, dock ej med större vattenvolym än att den kan användas till bevattning av den egna tomten. Kemikalier som kan förstöra växtlighet få ej användas.

Öppen spis, braskamin o liknande får ej installeras.

Blankett SKB Överlåtelseanmälan

Länk till dokumentet SKB Överlåtelseanmälan (.docx)

Länk till dokumentet SKB Överlåtelseanmälan (.pdf)

Blankett SKB Bygganmälan

Länk till dokument SKB Bygganmälan (.docx)

Länk till dokument SKB Bygganmälan (.pdf)