Hamnen


Föreningens hamnbåt

Rensa hamnen på vattenväxter är ett ständigt pågående arbete

Båttoa tömmer vi hos ESS på Klubbholmen

Sjösättning med kranbil för båtar över 1200 kg

Registerpärm hamnen

Sjösättningsramp endast för medlemmar. Bommen öppnas för in- och utfart. Bommen får inte lämnas öppen. Lämna aldrig kodlåset i öppet läge. Maxvikt på rampen 1 200kg.