Hamnen


Föreningens hamnbåt

Rensa hamnen på vattenväxter är ett ständigt pågående arbete

Båttoa tömmer vi hos ESS på Klubbholmen

Sjösättning med kranbil för båtar över 1200 kg

Sjösättningsramp för behöriga