Kontakt

Kontakta Svartkärret

Org-nr:


Epost:


Hemsida:


Postadress:Bankgiro:


Swish:


Ordförande:


Vice Ordförande:


Sekreterare:


Ledamot:


Ledamot:


Ledamot:


Områdesjour:


Kontaktombud-

Polisen:Hamntillsyn:


802461-9242


svartkarretstyrelse@gmail.com


www.svartkarret.se


c/o Per-Erik Runebert,

Sämskarbogatan 15, 745 33 Enköping


893-0224


123 200 02 06

Per-Erik Runebert


Paula Hautala


Monica Gabrielsson


Kristina Cederlund


Torbjörn Lange


Carina Pettersson


Erik Göthberg


Grannsamverkan:

Carina Pettersson

Margaretha Andersson


Båtsamverkan:

Richard Karlén

Andreas Lindblom


Jan Carlsson

Roland Fridh

076-930 28 84


070-269 40 60


070-491 66 26


076-009 58 01


070-892 33 93


070-496 51 20


073-818 67 07070-496 51 20

076-347 18 34076-836 78 81

070-745 17 29


070-279 38 01

070-475 75 68

Kontaktuppgifter till enskilda medlemmar kan endast lämnas ut efter godkännande från Styrelsen.

Kontakta svartkarretstyrelse@gmail.com 

Epost:

svartkarretstyrelse@gmail.com

Org-nr:

802461-9242

Hemsida:

www.svartkarret.se

Postadress:

c/o Per-Erik Runebert

Sämskarbogatan 15

745 33 Enköping

Bankgiro:

893-0224

Swish:

123 200 02 06

Ordförande:

Per-Erik Runebert

076-930 28 84

Vice Ordförande:

Paula Hautala

070-269 40 60

Sekreterare:

Monica Gabrielsson

070-491 66 26

Ledamot:

Kristina Cederlund

076-009 58 01

Torbjörn Lange

070-892 33 93

Carina Pettersson

070-496 51 20

Områdesjour:

Erik Göthberg

073-818 67 07

Kontaktombud-Polisen

Grannsamverkan:

Carina Pettersson

070-496 51 20

Margaretha Andersson

076-347 18 34

Båtsamverkan:

Richard Karlén

076-836 78 81

Andreas Lindblom

070-745 17 29

Hamntillsyn:

Jan Carlsson

070-279 38 01

Roland Fridh

070-475 75 68

Kontaktuppgifter till enskilda medlemmar kan endast lämnas ut efter godkännande från Styrelsen.

Kontakta svartkarretstyrelse@gmail.com 

Swish. Betala enklare!

Swish. Betala enklare!