Kontakt

Epost:

Postadress:

     Box 2016, 745 02 Enköping

Bankgiro:

     893-0224

Swish:

     123 200 02 06

Ordförande:

     Per-Erik Runebert        076-930 28 84

Kassör:

     Eva Holmberg Björk     073-432 04 61

Sekreterare:

     Monica Gabrielson       070-491 66 26

Ledamot:

     Lena Fellinder              070-864 05 59

Ledamot:

     Joakim Eriksson           070-559 00 32

Ledamot:

     Kristina Cederlund        076-009 58 01

Suppleant:

     Gunnel Abrahamsson   070-524 87 21

Områdesjour:

     Erik Göthberg               073-818 67 07

Kontaktombud polisen:

Grannsamverkan:

     Carina Pettersson         070-496 51 20

     Margaretha Andersson 076-347 18 34

Båtsamverkan:

     Rickard Karlén              076-836 78 81

     Andreas Lindblom        070-745 17 29

Hamntillsyn:

     Jan Carlsson                070-279 38 01

Swish. Betala enklare!

Swish. Betala enklare!

Kontaktuppgifter till medlemmar kan endast lämnas ut efter godkännande från Styrelsen.

Kontakta svartkarretstyrelse@gmail.com