Aktuellt

2019 års stora projekt klara

Lekplats

Nya lekplatsen och 

utökade/förbättrade parkeringen

stöds av:

Parkering

Nytt och fint i området

Full  fart på lekplatsen

Full fart på parkeringen

Ny stor P-yta skapas

Middag 2019 för de med frivilliguppdrag. 60 personer åt gott och hade en glad och trevlig kväll tillsammans.

Erik klippte bandet,

lekplatsen invigd

Vi sopsorterar

Olika fordon på parkeringen

Veterankraft hjälper många med mycket

Full fart på arbetsdagen

16 juni 

Stäng kranarna innan vattenpåsläpp på våren.


Öppna kranarna efter 

avstängning på hösten.

Inom området har vi 

kodlåsAnna fångade 8,2 kg gäddan

Svampskogen är nära