Startsida

Välkomna till området

Vilken kväll i hamnen!

Här ser Du ett urval av våra medlemmars fina bilder.

Har du en fin bild som Du skulle vilja ha med här på vår hemsida så skicka in den till Styrelsen.

Se fliken Kontakt för aktuell epost-adress.

Vinranka, höstblommor och persilje-buske

AKTUELLT


Årets viktiga datum!


 + 28 April    Arbetsdag  kl. 10.00-12.00

 + 11 Maj       Sjösättningskran kl. 09.00.

                       OBS! Boka plats! Se utskick

 + 25 Maj       Årsmöte    kl. 14.00-15.00

 + 16 Juni      Arbetsdag kl. 10.00-12.00

 + 30 Juni     AM-möte+Städdag kl. 10.00-12.00

 + 6 Oktober Arbetsdag kl. 10.00-12.00

 + 21 September Båtupptagning kl. 09.00

              OBS! Boka plats! Se kommande utskick


- Avtalsförhandlingar med kommunen pågår.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Senast uppaterad: 2024-06-27

Startsida, Aktuellt


Uppdaterad: 2024-04-27

Kontakt

Uppdaterad: 2024-04-11

Startsidan

Uppdaterad: 2024-03-23

Startsidan, Aktuellt

Våra samarbetspartners

Vi hjälps åt att hålla området i fint skick.

Rensning av vattenväxter är ett ständigt pågående arbete.

I vårt område är vi vaksamma och hänsynsfulla.  

Vår populära lekplats

Väl nyttjad utökad parkering